logotyp
Login

Projekty MŠ

Zavedenou značkou Rodiče vítáni se mohou na svých dveřích pyšnit všechny školy, které jsou vstřícné při komunikaci s rodiči.

Co to znamená? V každé škole, která se snaží být školou otevřenou, panuje mezi rodiči a učiteli důvěra i partnerství. Základním předpokladem je, že dobré vztahy mezi rodinou a školou vedou ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům.

Tato certifikace garantuje vstřícné jednání mezi školou a rodiči. Usnadňuje rodičům výběr školy. Pro školy je zase významnou reklamou. Ukazuje, že je škola v pozitivním směru odlišná od jiných. Výsledkem pak může být vyšší zájem o vzdělávání žáků právě na této škole.

Síť škol Rodiče vítáni mapuje certifikované školy již od roku 2011. V současné době je do ní zapojeno přes 350 škol. Ty se zavázaly dodržovat 7 základních kritérií sestavených společností EDUin, později redakcí Řízení školy, Wolters Kluwer ČR. Tyto školy si také mohou vystavit přímo na vstupních dveřích certifikační emblém, který na první pohled upozorní, že je škola do certifikace zapojená. Spolu s A3 cedulí se seznamem kritérií, které se škola zavázala plnit, tak škola vysílá směrem k rodičům jasný signál, že jí na komunikaci a spolupráci s nimi záleží.

https://www.rodicevitani.cz/

MRKVIČKA


MRKVIČKA (Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno téměř 950 mateřských škol ze všech krajů ČR.

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby poskytované zařízením zapojeným v programu v roce 2024 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů programu, kterými jsou členské organizace Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v programu MRKVIČKA se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/71-PROGRAMY-MRKVICKA/index.htm

Abeceda peněz pro předškoláky – Zvládneme to ve školce

Finanční gramotnost - formou projektu učíme děti znát hodnotu peněz a lidské práce. Projekt určený předškolním dětem se snaží vystihnout téma rozdělené na 3 navazující části: 1. Jak a kde vznikají peníze (tisk v národní bance) 2. Jak se dostávají k lidem (musí být vykonána nějaká práce) 3.  K čemu následně peníze slouží (směna za zboží a služby ) Součástí projektu jsou aktivity na motivy známého přísloví - 1. Není všechno zlato, co se třpytí - 2. Bez práce nejsou koláče - 3. Kdo šetří, má za tři!  

https://www.abecedapenez.cz/cs/uvod

Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"Stačí 20 minut denně. Každý den.

Celé Česko čte dětem bylo založeno v roce 2006. Více než 4.000 škol, školek, knihoven, rodinných a mateřských center, měst, obcí, nemocnic či jednotlivců se online registrovalo a přihlásilo k myšlence o důležitosti předčítání dětem.

Celostátní kampaň a stejnojmennou organizaci podporuje více než 80 známých osobností ze světa kultury a sportu. Jsou to například: Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák, Alena Ježková, Barbora Špotáková, Jan Hřebejk, Petr Nárožný, Aneta Langerová, Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, skupiny Nebe, MIRAI a další.

Organizace pořádá mezinárodní konference a semináře pro odbornou veřejnost, pedagogy i lajckou veřejnost. Dětem do nemocnic chodí číst dobrovolníci a ze sbírek knih pomáhají vybavit nemocniční knihovnypro děti. Rodiče najdou na webu moudré rady, zajímavé odkazy i doporučenou literaturu, tzv. Zlaté tituly. V rubrice Pro děti mohou děti soutěžit každý měsíc s Kniho-rejem nebo si poslechnout audionahrávky pohádek.

https://celeceskoctedetem.cz/

Motýlí zahrádka

Projekt líhnutí motýlů ve školce (mateřské škole) je skvělý způsob, jak dětem přiblížit cyklus života motýlů a přírodu. Zde je podrobný plán, jak tento projekt realizovat:

1. Příprava

Potřebné materiály:

 • Vajíčka nebo housenky motýlů (doporučuje se použít běžné druhy, např. babočka bodláková)
 • Chovná nádrž nebo velká skleněná nádoba s větracími otvory
 • Krmivo pro housenky (např. listy kopřiv nebo jiné rostliny, které daný druh motýla preferuje)
 • Pipeta na vodu
 • Deník nebo sešit pro záznam pozorování
 • Knihy a obrázky o životním cyklu motýlů

2. Zahájení projektu

 • Úvodní prezentace: Seznamte děti s projektem, vysvětlete, co bude cílem, a proč je důležité rozumět přírodnímu cyklu motýlů.
 • Knihy a obrázky: Přečtěte dětem knihu nebo ukažte obrázky, které popisují životní cyklus motýlů (vajíčko, housenka, kukla, motýl).

3. Praktická část

První fáze: Vajíčka nebo housenky

 • Pozorování vajíček: Pokud začínáte s vajíčky, sledujte, jak se vyvíjejí a kdy se vylíhnou housenky.
 • Krmivo pro housenky: Ujistěte se, že housenky mají dostatek čerstvého krmiva a vody. Krmivo pravidelně měňte, aby bylo čerstvé.

Druhá fáze: Housenky

 • Denní péče: Denně kontrolujte housenky, doplňujte krmivo a vodu. Děti mohou zapisovat, co vidí, do deníku.
 • Pozorování růstu: Sledujte, jak housenky rostou, mění kůži a připravují se na zakuklení.

Třetí fáze: Kukly

 • Přeměna na kuklu: Když se housenky zakuklí, sledujte proces transformace. Udržujte kukly v klidu a bezpečí.

Čtvrtá fáze: Líhnutí motýlů

 • Líhnutí motýlů: Pozorujte, jak se motýli líhnou z kukel. Tento proces je fascinující a děti by měly být připravené sledovat ho s respektem a trpělivostí.
 • Uvolnění motýlů: Po několika dnech, kdy se motýli zcela rozvinou a zesílí, je můžete vypustit do přírody.

4. Závěr projektu

 • Reflexe a sdílení: Diskutujte s dětmi, co se naučily, a jaký dojem na ně celý proces udělal.
 • Výtvarné aktivity: Děti mohou malovat nebo vytvářet modely motýlů a jejich životního cyklu.

5. Dokumentace a záznamy

 • Fotografie a videa: Dokumentujte celý proces, abyste mohli projekt později znovu prohlížet a sdílet s rodiči nebo jinými třídami.
 • Výstavka: Uspořádejte malou výstavku, kde budou děti prezentovat své deníky, kresby a fotografie z projektu.

Bezpečnostní a etické pokyny

 • Humánní zacházení: Vždy zacházejte s vajíčky, housenkami a motýly s respektem a opatrností.
 • Vzdělávací cíl: Zdůrazněte, že cílem projektu je vzdělání a porozumění přírodním procesům, ne manipulace s živými tvory pro zábavu.

Tento projekt nejenže poskytne dětem cenné poznatky o přírodě a biologii, ale také je naučí trpělivosti, pozorovacím schopnostem a úctě k životu.

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: Mateřská škola Chorušice, p.o.

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz

Kontakt:
Ředitelka: 727 868 198
ŽÍŽALKY: 725 171 152
BERUŠKY: 725 067 399
725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign