logotyp
Login

Projekty MŠ

RODIČE VÍTÁNI 

Zavedenou značkou Rodiče vítáni se mohou na svých dveřích pyšnit všechny školy, které jsou vstřícné při komunikaci s rodiči. 
Co to znamená? V každé škole, která se snaží být školou otevřenou, panuje mezi rodiči a učiteli důvěra i partnerství. Základním předpokladem je, že dobré vztahy mezi rodinou a školou vedou ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům.

Tato certifikace garantuje vstřícné jednání mezi školou a rodiči. Usnadňuje rodičům výběr školy. Pro školy je zase významnou reklamou. Ukazuje, že je škola v pozitivním směru odlišná od jiných. Výsledkem pak může být vyšší zájem o vzdělávání žáků právě na této škole.

Síť škol Rodiče vítáni mapuje certifikované školy již od roku 2011. V současné době je do ní zapojeno přes 350 škol. Ty se zavázaly dodržovat 7 základních kritérií sestavených společností EDUin, později redakcí Řízení školy, Wolters Kluwer ČR. Tyto školy si také mohou vystavit přímo na vstupních dveřích certifikační emblém, který na první pohled upozorní, že je škola do certifikace zapojená. Spolu s A3 cedulí se seznamem kritérií, které se škola zavázala plnit, tak škola vysílá směrem k rodičům jasný signál, že jí na komunikaci a spolupráci s nimi záleží.

https://www.rodicevitani.cz/

MRKVIČKA 


MRKVIČKA (Malý rádce kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2007, a do kterého je zapojeno téměř 950 mateřských škol ze všech krajů ČR.

Program poskytuje metodickou a informační podporu a umožňu­je vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami v oblasti EVVO. Služby poskytované zařízením zapojeným v programu v roce 2024 zahrnují především pravidelné rozesílky metodických a informačních materiálů včetně Informačního bulletinu MRKVIČKA. Materiály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů programu, kterými jsou členské organizace Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol v programu MRKVIČKA se také snažíme zprostředkovávat vzájemnou výměnu zkušeností a podporovat jejich spolupráci, a to prostřednictvím regionálních setkání.

http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/71-PROGRAMY-MRKVICKA/index.htm

Abeceda peněz pro předškoláky – Zvládneme to ve školce

Finanční gramotnost - formou projektu učíme děti znát hodnotu peněz a lidské práce. Projekt určený předškolním dětem se snaží vystihnout téma rozdělené na 3 navazující části: 1. Jak a kde vznikají peníze (tisk v národní bance) 2. Jak se dostávají k lidem (musí být vykonána nějaká práce) 3.  K čemu následně peníze slouží (směna za zboží a služby ) Součástí projektu jsou aktivity na motivy známého přísloví - 1. Není všechno zlato, co se třpytí - 2. Bez práce nejsou koláče - 3. Kdo šetří, má za tři!  

https://www.abecedapenez.cz/cs/uvod
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: Mateřská škola Chorušice, p.o.

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz

Kontakt:
725 926 447 do třídy,
725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign