logotyp
Login

Náš tým

Během celého dne se o vaše děti starají paní učitelky:

Berková Lucie

Vzdělávací program MŠMT - Osvědčení asistent pedagog
Osvědčení - Komunikace v krizových situacích
Osvědčení - komunikace s dětmi, aneb proč to neumíme
Osvědčení - Aststent pedagoga jako součást pedagogického týmu v MŠ
Osvědčení - Rozvoj klíčových kompetencí se žížalou
Osvědčení - Rozvoj grafomotorických dovedností a odstarnění grafomotorických obtížích


Hodková Veronika

Osvědčení - Tajemství úspěchu dítěte
Osvědčení - Syndrom vyhoření a jeho prevence pro pedagogický pracovníky
Osvědčení - APIV A: Pedagogická diagnostika v mateřské škole
Osvědčení - Hry v mateřské škole - hýbeme se, hrajeme si
Osvědčení - Grafomotorika dvouletých dětí
Osvědčení - Jak poznat problém v řeči dítěte
Osvědčení - Logopedická prevence v MŠ
Osvědčení - Vzdělávací program Začít spolu - základní kurz pro učitele MŠ
Osvědčení - Hospitace a hodnotící pohovory v mateřské škole, řízení pedagogických rad
Osvědčení - Řízení mateřské školy - metoodika zápisů v třídních knihách
Osvědčení - Dítě - cizinec v MŠ
Osvědčení -  Dílna psaní: kreativní techniky, postupy a inspirace
Osvědčení - Dílna psaní: Vybrané aplikace a nástroje pro podporu psaní žáků
Osvědčení - Význam pohybu v rozvoji správné výslovnosti
Osvědčení -  Role asistenta pedagoga při sociálním začloňování žáků s OMJ
Osvědčení - Sociální pedagog a žáci se sociálním znevýhodněním
Osvědčení - Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
Osvědčení - 5 způsobů, jak zařadit jógové prvky do vyučováníRyndová Denisa

Osvědčení - Metody práce s dětmi s postižením v MŠ
Osvědčení - Jóga s dětmi I. - základní
Osvědčení - Jóga s dětmi II.
Osvědčení - Základy matematické pregramotnosti v MŠ
Osvědčení - Agrese a její řešení
Osvědčení - Rozvoj pohybových dovedností u dětí 3-7 letých - rovnovážná cvičení
Osvědčení -  Hry s padákem, stuhami a šátky
Osvědčení - Ranní cvičení v MŠ
Osvědčení - Pohybové a psychomotorické hry pro děti v MŠ
Osvědčení - Hudebně pohybová výchova- Inspirace pro čtyři roční období
Osvědčení - Třesky plesky, hravě česky
Osvědčení - Od Mikuláše k Vánocům
Osvědčení - Umíte to s pohádkou?
Osvědčení - Cestujeme kolem světa (Afrika)
Osvědčení - Školní zralost - Hry a činnosti pro předškoláky
Osvědčení - Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období
Osvědčení - Školní zralost dítěte
Osvědčení - Nejčastější poruchy zdraví v dětí v předškolním věku
Osvědčení - Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence
Osvědčení - Relaxační techniky a cvičení pro děti předškolního a mladšího školního věku
Osvědčení - Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ


Vítová Barbora

Osvědčení - Pedagogická podpora matematické pregramotosti
Osvědčení - Ranní cvičení v mateřské škola
Osvědčení - Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
Osvědčení - Senzory play a rozvoj senzomotorických aktivit
Osvědčení - Adaptace v MŠ

Kromě paní učitelek jsou zde ještě 2 paní asistentky:

Martečíková Tereza
Vzdělávací program MŠMT - Osvědčení asistent pedagog
Osvědčení - Práce s traumatizovaným dítětem

Tomsová Lucie
Vzdělávací program MŠMT - Osvědčení asistent pedagoga
Osvědčení - ADHD neklidné dítě, metody práce nejen pro pedagogy

O pořádek a čistotu ve školce se starají paní uklízečky:

Tomsová Lucie
Francová Jana

 

Naše bříška naplňuje zdravou stravou:

Francová Jana
Osvědčení - Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ
Osvědčení - Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen
Vzdělávací program MŠMT - Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem 
Osvědčení - Pozoruj a jednej: Jak na permakulturu s dětmi

 

Věci nám spravuje a renovuje:

Bc. Jirovský Tomáš

 

 

 

 

 

 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název: Mateřská škola Chorušice, p.o.

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz

Kontakt:
Ředitelka: 727 868 198
ŽÍŽALKY: 725 171 152
BERUŠKY: 725 067 399
725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign