logotyp

Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHORUŠICE p.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název: Mateřská škola Chorušice, p.o. 

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37 

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz


 

Kontakt: 725 926 447 do třídy a 725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Zřizovatel: obec Chorušice, Chorušice 89 

Ředitel: Bc. Jelínková Naďa, pověřená řízením ,


Projekty: Dotace MŠMTV - Šablony I. vzdělávání pedagogických pracovníků a personální podpora pro mateřskou školu Chorušice - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003400
Dotace MŠMT - Šablony II. Vzdělávání pedagogických pracovníků a personální podpora pro mateřskou školu Chorušice II

- CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010751
Dotace MŠMT - Šablony III. - Personální podpora pro MŠ Chorušice III - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018801
Projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji I -V.Kdo o děti pečuje:

Bc. Naďa Jelínková - učitelka

Navazující magisterské studium - Univerzita Hradec Králové - Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Učitelství pro mateřské školy + řízení mateřské školy
Vzdělávací program MŠMT - Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem
Osvědčení v programu DVPP Univerzita Karlova - Neklidné a nesoustředěné děti
Osvědčení - Ověřování školních předpokladů
Osvědčení - Nácvik sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku
Osvědčení - Nadané dítě v mateřské škole
Osvědčení - Základní využití interaktivní tabule ve výuce
Logopedický asistent
Certifikát - vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
Osvědčení - kufřík plný nápadů pro hudebně pohybovou výchovu dětí na MŠ
Osvědčení - rozvoj grafomotoriky v MŠ
Osvědčení - jóga pro děti
Osvědčení - rozvoj matematické pregramotnosti
Osvědčení - učíme se s tabletem na 1. stupni
Osvědčení - ranní cvičení v mateřské škole
Osvědčení - MENSA NTC Learning I.
Osvědčení - Pohybové cvičení s využitím netradičního náčiní
Osvědčení - MENSA NTC Learning II. - rozšíření metody
Vzdělávací program - Mezinárodní konference STaN - Potřeba změny ve vzdělávání nadaných 
Osvědčení - MENSA NTC Learning III. - závěrečný seminář
Osvědčení - Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Osvědčení - Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
Osvědčení - Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově
Osvědčení - Jak zabránit vyhoření
Osvědčení - Správní řízení v praxi ředitelů mateřských škol
Osvědčení - Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku
Vzdělávací program - Strategické řízení a plánování ve školách
Osvědčení - Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
Osvědčení - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK
Osvědčení - Vady řeči pod lupou
Certifikát - Kontrolní a hospitační činnost: praktické návody pro řediteleRašáková Slávka - učitelka
Soukromá škola pedagogiky a sociálních služeb v Obratani - obor předškolní a mimoškolní pedagogika
Osvědčení - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Certifikát - mezinárodní program Ekoškola
Certifikát - matematická pregramotnost
Certifikát - dítě s opožděným vývojem řeči v MŠ
Osvědčení - kufřík plný nápadů pro hudebně pohybovou výchovuna MŠ
Osvědčení - učíme se s tabletem na 1. stupni
Osvědčení - MENSA NTC Learning I.
Osvědčení - MENSA NTC Learning II. - rozšíření metody
Vzdělávací program - Mezinárodní konference STaN - Potřeba změny ve vzdělávání nadaných 
Osvědčení - MENSA NTC Learning III. - závěrečný seminář
Osvědčení - Komunikace s rodiči
Osvědčení - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK
Osvědčení - vady řeči pod lupou

Eliška Horáčková - učitelka

Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o., obor předškolní a mimoškolní pedagogika - ukončené vzdělání 
Vzdělávací program - Využití metod kritického myšlení pro rozvoj předčtenářské gramotnosti 
Osvědčení - XX. Krajská konference k environmentální výchově Středočeského kraje 
Osvědčení - Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve výuce

Martečíková Jaroslava - chůva pro dvouleté děti
Osvědčení - specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Osvědčení - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


Asistent pedagoga: 
Markéta Škodová

Vzdělávací program MŠMT - Osvědčení asistent pedagoga
Osvědčení - vzdělávací program Školní zralost
Osvědčení - Problematika agresivního chování u jedinců s mentálním postižením
Osvědčení - Vývojová dysfázie u dítětě v mateřské škole
Osvědčení - ADHD práce s dítětem s poruchou chování
Osvědčení - Meditace a relaxace u dětí  - jak využít ve vzdělávacím procesu
Osvědčení - Zásady SVHP a systému HACCP

Kuchařka a asistent pedagoga: Francová Jana
Osvědčení - Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ
Osvědčení - Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen
Vzdělávací program MŠMT - Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem 

Školník a kuchařka: Martečíková Jaroslava


Asistent pedagoga a učitelka: Ludmila Poláková
Vzdělávací program MŠMT - Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem
Osvědčení - Základní využití interaktivní tabule ve výuce
Osvědčení - Nácvik sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku
Logopedický asistent
Osvědčení - rozvoj grafomotoriky v MŠ
Osvědčení - jóga pro děti
Osvědčení - rozvoj matematické pregramotnosti kreativní hrou
Zdravotník zotavovacích akcí
Osvědčení - ranní cvičení v mateřské škole
Osvědčení - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Osvědčení - Pohybové cvičení s využitím netradičního náčiní
Osvědčení - Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra

Kapacita: 32 dětí z obcí Chorušice, Stránka, Velký Újezd, Choroušky, Zahájí, Kanina a ostatních obcí

Provozní doba: 6 : 00 – 17 : 00 hod.

Aktuality

Vážení rodiče, srdečně Vás s dětmi zveme na slavnostní otevření naučné stezky...

Začátek školního roku 1.9.2021

Plavecký výcvik: Ve středu 15.9 a 22.9 a 29.9 a 6.10 a 13.10 a...

Veronika Pilchová

Maminka Veronika Pilchová háčkuje srdíčka a chobotničky nedonošeným miminkům pro Českou neonat...

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 1.9.2021 je od 6:00h do 17:00h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign