logotyp

O nás - MŠ Chorušice

Máte zájem o rozšíření naší mateřské školky i o lesní třídu např. v Podstavech?

* ANO   
 NE   

 • image 88
 • image 87
 • image 86
 • image 85
 • image 84
 • image 83
 • image 82
 • image 81
 • image 78
 • image 77
 • image 74
 • image 72
 • image 71
 • image 68
 • image 67
 • image 52
 • image 65
 • image 54
 • image 57
 • image 61
 • image 51

Charakteristika MŠ v Chorušicích

 

Naše se nachází na klidném místě, uprostřed obce Chorušice. Je to školka pro děti z naší obce a okolních vesnic (Zahájí -Velkého Újezda - Choroušek), ale přivítáme mezi sebou rádi i děti z jiných částí Mělnicka. Máme dvě třídy. Jednu třídu s kapacitou 19 dětí od 4 do 6 let. Druhá třída s kapacitou 13 dětí je určena převážně pro dvouleté. Naším cílem je mít školku „rodinného typu", kde se všichni znají a pomáhají si. Snažíme se přistupovat k dětem individuálně a plně se jim věnovat, abychom zajistili nejen jejich všestranný rozvoj, ale také podchytili a dále rozvíjeli jejich specifické dovednosti a znalosti. V loňském roce se nám díky tomuto přístupu a screeningové metodě NOMI a NTC metodě povedlo identifikovat několik mimořádně nadaných dětí. V září 2019 jsme pro ně otevřeli  Klub nadaných dětí  a od března 2020 jsme školka spolupracující s Mensou ČR.  Ekologickou výchovu zajišťujeme ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec a jsme zapojeni do programu EKOŠKOLA. Podporujeme u dětí také polytechnické vzdělávání a proto jsme součástí projektu Malá technická univerzita. Používáme interaktivní tabuli, kterou jsme pořídili v prosinci 2016. Dále dětem nabízíme jednoduchou formou výuku anglického a německého jazyka a dny canisterepie. V roce 2019 jsme z dotace Zjednodušeného vykazování pořídili 16 tabletů pro předškoláky. ICT vzdělávání probíhá každou středu 45 minut pod vedením vyškolených učitelek.
Každý rok jezdíme díky příspěvku od obce Chorušice na plavecký výcvik a letos již potřetí pojedeme na školu v přírodě. Logopedická prevence je pravidelnou součástí režimu dne a probíhá individuálně v logopedické učebně. Jako prevenci nemocí u předškolních dětí jezdíme celý 1. pololetí do solné jeskyně v Liblicích
O děti se po celý rok s láskou starají tři paní učitelky, chůva pro nejmenší a asistent pedagoga.
Děti s poruchou vývoje řeči vzdělává speciální pedagog.

MŠ Chorušice je obklopena krásnou přírodou Kokořínska, toho hojně využíváme při našich vycházkách. Máme svůj strom KAŠTAN, který roste u požární zbrojnice. U něho si rádi hrajeme a během celého roku pozorujeme jeho změny, ovlivněné změnou ročních období.
Sídlíme v nově rekonstruované budově, kde máme třídu a hernu pro děti. Nábytek, hračky i hrací koutky jsou uzpůsobené věku, výtvarné pomůcky i hračky jsou dětem volně dostupné. Školka Chorušice má od září 2019 vlastní školní kuchyň. Snažíme se v dětech vypěstovat správné stravovací návyky. Nabízíme stravu vyváženou, pestrou, bohatou na vitamíny, vápník, vlákninu. Šatny a sociální zařízení pro děti, úklidová komora a soc. zařízením pro zaměstnance, také kancelář ředitelky MŠ.
K budově mateřské školy Chorušice je připojena oplocená zahrada s herními prvky, pískovištěm a kameništěm a letní kuchyní.
V roce 2019 plánujeme rozšíření školní zahrady. Chceme zde vytvořit prostor pro konstruktivní a prožitkové vzdělávání.
Pravidelně využíváme úzkého kontaktu s přírodou, chodíme do přilehlých lesů, na louky, pozorujeme práce na polích, v lese, na zahrádkách. Chodíme pozorovat koně a kravičky
k ohradám 1.Zemědělské a.s.Chorušice a na jaře chodíme krmit právě narozená kůzlátka. 
Naším cílem je vytvářet pro děti prostředí plné pohody, provázet děti prvními kroky života mimo rodinu a porozumět světu kolem sebe. Naším dalším cílem je oblast životního prostředí, kde se snažíme, aby děti získaly povědomí o vlivu člověka na životní prostředí, kladný vztah k místu kde žijí, k přírodě kolem sebe, ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec. 
Učíme děti zdravému životnímu stylu, zařazujeme do programu dostatek pohybu pro zdravý růst dětí. Jezdíme na výlety, do kina i divadla, pořádáme noční školku, tvoření s rodiči, a spoustu dalších akcí.
Ve školce pořádáme pravidelné setkání seniorů a našich dětí, kde společně zpíváme, tvoříme a hrajeme si. (školkové babičky).
Snažíme se, aby nám tu všem bylo dobře jako doma – dětem, zaměstnancům, rodičům i návštěvám.              


Aktuality

Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na naší  výzvu "...

Logopedie

V naší mateřské škole věnujeme zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou ko...

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 1.9.2022 je od 6:00h do 17:00h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign