logotyp

Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA CHORUŠICE p.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název: Mateřská škola Chorušice, p.o. 

Adresa: Chorušice 99, Chorušice 277 37 

ID datové schránky: er7tr6y

Email: mschorusice@centrum.cz


 

Kontakt: 725 926 447 do třídy a 725 901 363 do kuchyně

IČO: 72567040

Číslo účtu: 253268734/0300

Zřizovatel: obec Chorušice, Chorušice 89 

Ředitel: Bc. Jelínková Naďa, pověřená řízením ,


Projekty: Dotace MŠMTV - Šablony I. vzdělávání pedagogických pracovníků a personální podpora pro mateřskou školu Chorušice - CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003400
Dotace MŠMT - Šablony II. Vzdělávání pedagogických pracovníků a personální podpora pro mateřskou školu Chorušice II

- CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010751
Dotace MŠMT - Šablony III. - Personální podpora pro MŠ Chorušice III - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018801
Projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji I -V.Kdo o děti pečuje:


Bc. Naďa Jelínková - učitelka

Navazující magisterské studium - Univerzita Hradec Králové - Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Učitelství pro mateřské školy + řízení mateřské školy
Vzdělávací program MŠMT - Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem
Osvědčení v programu DVPP Univerzita Karlova - Neklidné a nesoustředěné děti
Osvědčení - Ověřování školních předpokladů
Osvědčení - Nácvik sociálních dovedností u dětí mladšího školního věku
Osvědčení - Nadané dítě v mateřské škole
Osvědčení - Základní využití interaktivní tabule ve výuce
Logopedický asistent
Certifikát - vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem
Osvědčení - kufřík plný nápadů pro hudebně pohybovou výchovu dětí na MŠ
Osvědčení - rozvoj grafomotoriky v MŠ
Osvědčení - jóga pro děti
Osvědčení - rozvoj matematické pregramotnosti
Osvědčení - učíme se s tabletem na 1. stupni
Osvědčení - ranní cvičení v mateřské škole
Osvědčení - MENSA NTC Learning I.
Osvědčení - Pohybové cvičení s využitím netradičního náčiní
Osvědčení - MENSA NTC Learning II. - rozšíření metody
Vzdělávací program - Mezinárodní konference STaN - Potřeba změny ve vzdělávání nadaných 
Osvědčení - MENSA NTC Learning III. - závěrečný seminář
Osvědčení - Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Osvědčení - Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole
Osvědčení - Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově
Osvědčení - Jak zabránit vyhoření
Osvědčení - Správní řízení v praxi ředitelů mateřských škol
Osvědčení - Metodika a rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku
Vzdělávací program - Strategické řízení a plánování ve školách
Osvědčení - Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra
Osvědčení - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK
Osvědčení - Vady řeči pod lupou
Certifikát - Kontrolní a hospitační činnost: praktické návody pro ředitele
Osvědčení - Obtížná jednání s rodiči
Potvrzení - Využití vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání II.Rašáková Slávka - učitelka
Soukromá škola pedagogiky a sociálních služeb v Obratani - obor předškolní a mimoškolní pedagogika
Osvědčení - chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Certifikát - mezinárodní program Ekoškola
Certifikát - matematická pregramotnost
Certifikát - dítě s opožděným vývojem řeči v MŠ
Osvědčení - kufřík plný nápadů pro hudebně pohybovou výchovuna MŠ
Osvědčení - učíme se s tabletem na 1. stupni
Osvědčení - MENSA NTC Learning I.
Osvědčení - MENSA NTC Learning II. - rozšíření metody
Vzdělávací program - Mezinárodní konference STaN - Potřeba změny ve vzdělávání nadaných 
Osvědčení - MENSA NTC Learning III. - závěrečný seminář
Osvědčení - Komunikace s rodiči
Osvědčení - Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou MAXÍK
Osvědčení - vady řeči pod lupou
Potvrzení o účasti - Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání
Osvědčení - Jak pracovat se zlobivým dítětem
Osvědčení - Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ
Osvědčení - Tvorba pracovních listů pro začátečníky Canva

Eliška Šestáková - učitelka

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Speciální pedagogika 

Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o., obor předškolní a mimoškolní pedagogika - ukončené vzdělání 
Vzdělávací program - Využití metod kritického myšlení pro rozvoj předčtenářské gramotnosti 
Osvědčení - XX. Krajská konference k environmentální výchově Středočeského kraje 
Osvědčení - Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve výuce
Osvědčení - Pozoruj a jednej: Jak na permakulturu s dětmi 
Osvědčení - Dítě s mutismem v běžné mateřském škole
Potvrzení o účasti - Pedagogická diagnostika v předškolním vzdělávání
Osvědčení - Logopedický asistent - Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence 
Osvědčení - Tvorba pracovních listů pro začátečníky Canva 


Marie Podráská - učitelka


Asistent pedagoga: Lucie Tomsová


Vzdělávací program MŠMT - Osvědčení asistent pedagoga


Asistent pedagoga a Učitelka: Lucie Berková

Kuchařka: Francová Jana
Osvědčení - Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ
Osvědčení - Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen
Vzdělávací program MŠMT - Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem 
Osvědčení - Pozoruj a jednej: Jak na permakulturu s dětmi

Uklízečka: Tereza Martečíková


Zástup v době nemoci a čerpání dovolené pedagogických i nepedagogických pracovníků:
Lucie Berková

Kapacita: 32 dětí z obcí Chorušice, Stránka, Velký Újezd, Choroušky, Zahájí, Kanina a ostatních obcí

Provozní doba: 6 : 00 – 17 : 00 hod.


Aktuality

 

Logopedie

V naší mateřské škole věnujeme zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou ko...

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 1.9.2022 je od 6:00h do 17:00h

logopedie
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign