logotyp
Položek: 0-19 z celkem: 41   na první stranuzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuální informace ke školnímu roku

Den otevřených dveří

Srdečně zveme rodiče, děti, prarodiče, zákonné zástupce na Den otevřených dveří Mateřské školy Chorušice, příspěvkové organizace,

který se koná ve středu 26. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 hodin.

Tento den je určen především pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do mateřské školy na příští školní rok, ale zároveň pro rodiče dětí, které již mateřskou školu navštěvují. Zákonní zástupci mohou nahlédnout do prostor školy a jednotlivých tříd, mohou sledovat práci s dětmi, využívané pomůcky či celkové vybavení, také mohou nahlédnout do portfolií dětí nebo se seznámit s provozem.

Rádi Vám zodpovíme případné dotazy k organizaci dne či vzdělávání dětí předškolního věku.

Prosíme, nenavštěvujte mateřskou školu v době odpoledního spánku dětí tj. od 11:30 do 14:00. A současně žádáme, nepohybujte se po prostoru školy bez uvedení pracovníkem školy.

V tento den je také možné vyzvednout si dokumenty k zápisu na nový školní rok.

Těší se na Vás tým pedagogů a zaměstnanců školy

Aplikace Naše MŠ

Vážení rodiče a přátelé mateřské školy v Chorušicích.

Od září 2022 jsme přešli na nový komunikační kanál, na aplikaci NAŠE MŠ. 

Všichni rodiče i zaměstnanci školky tak mají jedinečný přístup k aktuálním informacím a mohou spolu vzájemně komunikovat.

Pro všechny ostatní slouží stále naše webová stránka, kterou pravidelně aktualizujeme.

Jedno volné místo pro dítě od 2 let

Vážení rodiče, máme ve školce jedno volné místo pro dítě od 2 let.
Pokud chcete dát své další dítě do školky, nebo znáte někoho, kdo by chtěl, volejte na tel. 737 065 447, napište zprávu do této aplikace nebo pište na email školky mschorusice@centrum.cz

V průběhu dne v mateřské škole vystřídá dítě nepřeberné množství činností. Střídají se aktivity hudební, výtvarné, tělovýchovné, naučné, rozvíjí si grafomotorické  dovednosti a má možnost i čas, jen si tak pohrát, což má pro jeho vývoj zásadní význam. Předškolní výchova je velmi pestrá. Přesto dětem nabízíme další, doplňující aktivity…

 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Nadstandardními aktivitami, které se pořádají v rámci Školního vzdělávacího programu (ŠVP), jsou myšleny takové činnosti, které s dětmi pořádáme v rámci vzdělávacích aktivit.

Patří sem například:

 • Návštěvy divadelních představení v mateřské škole
 • Návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO, aj.
 • Školní výlety
 • Tvořivé odpoledne s rodiči 
 • Zahradní slavnosti
 • Oslavy svátků a narozenin
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Škola v přírodě 
 • Letní turistika
 • Bezpečnostně preventivní programy
 • Sportovní olympiáda
 • Loučení s předškoláky
 • Čarodějnický rej
 • Dětský den
 • Návštěvy předškoláků v ZŠ
 • Ekologické vzdělávací programy
 • Polytechnické vzdělávací programy
 • Plavecký výcvik
 • Solná jeskyně
 • Noční školka
 • Stimulační program Maxík
 • Zájmové kroužky
 • Hra na flétničku
 • Logopedická prevence
 • Klub nadaných dětí

Škola spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou a speciálně  pedagogickým centrem na Mělníku.
Pro rodiče...

 

 • Děti se přijímají do MŠ od 6:00 do 8:00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
 • Od 8:00 hodin začíná ve třídách výchovně-vzdělávací činnost a proto je důležitý včasný příchod dětí.
 • Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě. Před vstupem do třídy nechá rodič nebo zástupce dítě umýt ruce.
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto učitelka nikomu dítě nepředá
 • Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami infekční nemoci v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.
 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve. Omluvy dětí se provádí přes aplikaci  SPRÁVA MATEŘSKÝCH ŠKOL, není-li dítě omluveno do určené hodiny, započítává se stravné.
 • Rodiče mají právo kdykoliv po dohodě s učitelkou přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
 • Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí a konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  (po předchozí domluvě).
 • Pedagog odpovídá za dítě od doby převzetí do doby předání dítěte rodičům nebo jimi určených zástupců
 • Děti musí mít v šatně oblečení na zahradu, není možné, aby mělo jeden oděv do třídy i na pobyt venku a to z hygienických důvodů. Bačkory s plnou nebo pevnou patou. Děti, které budou zůstávat na odpolední odpočinek, musí mít pyžamo. V šatně je nutné mít náhradní oblečení do třídy (spodní prádlo, ponožky, triko..)


ICT vzdělávání na tabletech

Výtvarný kroužek

První výlet autobusem a dárek od paní Kozákové

 Dárek od paní Kozákové

MŠ Chorušice oznamuje, že má poslední dvě volná místa v nově rozšířené školce pro děti od 2 let.
V případě zájmu volejte tel. 737 065 447 p. Jelínková

Máme novou trampolínu - děkujeme pracovníkům obce Chorušice za sestavení

Nové vybavení školky

Koupili jsme dětem nové povlečení, jídelní sadu i ručníky.
Každé dítě má také svůj vlastní ,,kuličkový" polštářek.

Interaktivní tabule

Ježíšek nám do školky přinesl interaktivní tabuli. Interaktivita, konkrétně myslím interaktivní tabuli, je moderní metoda učení, využívající několik cílů. Tím hlavním je rozmanitá výuka, děti se učí hrou a mají ke vzdělávání větší motivaci, pracují v kolektivu, jsou akčnější a vnímavější. Skládají oblíbené skládačky, puzzle, pochopí, jak velká jsou zvířátka a jaké zvuky vydávají, naučí se hravou formou písmenka nebo číslice. Děti mohou zpívat a tančit, zlepší se jejich logické myšlení a představivost.Pro paní učitelky je to skvělá věc, která je v očích dětí promění v někoho, kdo jim ukazuje a provází jejich dětský svět trochu jinak. A není nic lepšího, než když dítě přijde domů a nadšeně rodičům vypráví, co vše se za jeden den na interaktivní tabuli naučilo, s čím si hrálo a jak ho paní učitelka pochválila.Největší přínosy interaktivní výuky pro mateřské školy jsou:Rozvíjí tvořivé myšlení dětí, pomáhá řešit běžné situace, posiluje zvídavost a radost z poznáváníPomáhá dětem pochopit, co je velké a co malé, různé barvy a naučit se číslice nebo písmena svého jménaDěti se více soustředí, zaujmou a udrží pozornost při jednotlivých činnostech nebo zábavných hráchUčitelky zvyšují pozornost a aktivitu dětí pomocí hravé a zábavné formyUčitelkám umožní individuální nebo skupinový přístup k dětemJežíšku děkujeme!!


...

Tvoření s rodiči

V úterý 25.10.2016 se konalo v naší mateřské škole ,,Tvoření s rodiči "
Pracovali jsme s textilním materiálem, tečkovali a máme první kousky na letní výstavu.
Dětem i rodičům se umělecká díla opravdu povedla! Jen se podívejte...

Obrázků: 1-4 z celkem: 18    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Hudební představení - Karneval zvířat

Naše Růženka

V květnu jsme dětem za odměnu pořídili do školky zvířátko. Je to naše Růženka - Agama vousatá. Možná nevypadá, ale je to nejmazlivější ještěrka na světě.
Pokud budete chtít Růžence koupit ,,něco na zub,, v Tescu mají za 38,-Kč výborné střední cvrčky.

Poděkování

Pan Hlaváček z Mělnického Vtelna naší školce daroval dva herní prvky na školní zahradu - domeček a malou housenku. Moc mu tímto děkujeme.

Soutěž ,, Koloběh života"

Poslali jsme práce dětí do další soutěže...tentokrát na téma ,,koloběh života,,

Lucinka Poláková, Eliška Jelínková, Klárka Jirovská, Šarlota Horníková a Karolína Jurčíková.

Housličky

V pátek 6.5.2016 do školky přijela paní Bohumila Bidlová, která bude od září 2016 vyučovat v ZUŠ Mšeno hru na housle. Povídala dětem, zahrála jim a i děti si mohly na housličky zahrát.
Pokud máte zájem, aby Vaše dítě hrálo na hudební nástroj, přijďte na talentové zkoušky do ZUŠ Mšeno v době od 9 -12.5 13:00-17:00 nebo 13.5 v době od 13:00 - 16:00
Talentové zkoušky jsou pro děti od 5 let a můžou hrát nejen na housle ale i na klavír, elektronické klávesové nástroje, flétnu, violu, příčnou flétnu nebo vyzkoušet solový zpěv.

Divadlo Mělník - Slůně

V pátek 22.4.2016 jsme s dětmi jeli do divadla na Mělníku a viděli krásnou pohádku o slůněti, které nemělo chobot.

Kuchařská soutěž- výsledky

Naše školka se v kategorii MŠ umístila ve Středočeském kraji a Praze na krásném druhém místě!! Sice to na postup do finále nestačilo ale i tak Vám všem, kteří nám dali svůj hlas moc a moc děkujeme Smějící se 

Vážení rodiče, jak jistě víte, Coolinařili jsme s Albertem. A protože máme ty nejšikovnější děti pod sluncem, odborná porota nás vybrala do semifinále. Teď však záleží na nás, rodičích, babičkách, tetičkách...prostě všech, co je máme rádi.
Musíme jim od 9.5 do 13.5 dát svůj hlas. 
Hlasujte prosím!!!!

stačí přejít na tento odkaz a dát hlas naší školce.     

www.zdrava5.cz


Děkujeme.

Za ušetřené peníze jsme koupili odstrkovadla

V soutěži Domestos jsme vyhráli čistící prostředky na celá rok zdarma v hodnotě 14 000,-Kč. Za ušetřené peníze jsme proto dětem koupili 6 dětských odstrkovadel a 6x helmu, pro bezpečnou jízdu na nich.

Jak chutná vlastnoručně vyrobená zdravá svačina

Akce ,,Ukliďme svět"

Jako každý rok se s Českým svazem ochránců přírody účastníme akce ,,Ukliď celý svět"

Velikonoční prázdniny

20.03. 2016
Velikonoční prázdniny od 24.3 do 28.3.2016

Máme novou stavebnici

Plavání Mělník

Plavání MělníkVážení rodiče, díky příspěvku od obce Chorušice můžeme s dětmi začít jezdit na plavání.

Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 10:50 do 11:50 hodin v plaveckém bazénu na Mělníku pod vedením instruktorů z Roudnické plavecké školy. Jde o 10 lekcí v měsíci březnu a dubnu. Cena za 10 lekcí pro dítě je 400,-Kč a příspěvek na 20xdopravu pouhých 300,-Kč. 

Celková cena je 700,-Kč, platbu prosím hotově ve školce do 15.2.2016 Děkuji

Co dát dětem s sebou?

Mýdlo, osušku, plavky s přiléhavou gumičkou kolem pasu a nohou…kdo nemá rád vodu v uších, tak koupací čepici.

Prosím rodiče o podpis formuláře, že jejich dítě je schopno absolvovat plavecký výcvik. Pokud si rodiče nejsou jistí, raději se poraďte s dětským lékařem.

OCENĚNÍ MŠ

V pátek 8.1.2016 přišlo poštou " ČESTNÉ UZNÁNÍ " naší MŠ CHORUŠICE od Českého svazu ochránců přírody za uskutečnění akce
,, Ukliďme svět ,,
Fotografie z akce si můžete připomenout na stránkách fotogalerie.

Konečně sníh

VÝHRA V SOUTĚŽI DOMESTOS

VÝHRA V SOUTĚŽI DOMESTOSVážení rodiče,

v letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže ,,Domestos pro školy,,
Od září jste mohli ve fotogalerii sledovat, jak jsme s dětmi plnili aktivity - stejně jako spousty jiných škol a školek.
Ale na nás se usmálo štěstí a VYHRÁLI JSME Usmívající se
 


Dobrý den, 

ještě jednou Vám srdečně gratulujeme k výhře vedlejší ceny v soutěži Domestos „Vezměte úroveň školních toalet do svých rukou“. Vaše škola získává produkty Domestos na celý rok.

S pozdravem
Tým Domestos

Díky této výhře ušetříme peníze za nákup čistících prostředků na celý rok a můžeme tedy dětem dopřát ,,něco navíc,,
A to navíc, budou nová dětská kola. 

Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016 přejí Všem zaměstnanci MŠ Chorušice.

9.12 KINO NERATOVICE

9.12.2015 jedeme do Neratovic na animovanou pohádku ROSA A DARA A JEJICH DOBRODRUŽSTVÍ, další dárek od pana Lukáše Flíčka. Děkujeme

Malá technická univerzita

V naší školce podporujeme polytechnické vzdělávání, proto děti ve školním roce 2015/2016 absolvují Malou technickou univerzitu.
Ve čtvrtek 19.11.2015 měly děti první předmět - stavitel města. Naučily se poznávat mapy, dostaly základy kartografie, postavily město a pak ho zakreslily do mapy. Myslíte, že to pro ně bylo těžké? Vůbec ne, podívejte se do fotogalerie, jak šikovné máte děti. Další přemět je čeká 14.1.2016

Sněhuláci pro Afriku

Sněhuláci pro Afriku

Vážení rodiče,

naše školka se rozhodla zapojit do 4. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro vaše děti.

Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč.

Akce proběhne v odpoledních hodinách, můžete se jí tedy přímo zúčastnit i vy. O stavbě sněhuláků byly informovány všechny školy a školky na území České republiky, není proto vyloučeno, že se nám podaří vytvořit rekord v počtu sněhuláků postavených v jeden den. Akce bude prezentována i v médiích, můžeme tak ukázat republice, že se školy umí spojit, bavit a pomoci prospěšné věci. Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách www.snehulaciproafriku.cz V loňském roce se zapojilo cca 320 škol a organizací, firem a podařilo se vybrat částku 416 340Kč.  

Hrajeme pohádku Boudo, budko

Hrajeme pohádku Boudo, budko

Boudo, budko

Boudo, budko

Na paloučku uprostřed lesa stála krásná, malá, dřevěná chaloupka. Jednoho dne šla kolem myška. 
Postavila se před ní a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda bych v ní také mohla bydlet.“ 
Myška zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ 
Nikdo se neozval. Myška vešla dovnitř a pěkně se v chaloupce zabydlela. 
O několik dnů později skákala přes palouček žabka. 
Zastavila se a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zeptám se, zda bych v ní také mohla bydlet.“ 
Žabka zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ 
A chaloupky se ozvalo: „Já myška Hryzalka. A kdo jsi ty?“ 
„Já jsem žabka Kuňkalka. Mohla bych tu s tebou bydlet?“ 
Ano.A tak tam spokojeně bydlely spolu. 
Zanedlouho hopkal kolem zajíček. Zastavil se a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěl bydlet.“ 
Zaklepal a říká: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“
Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka a kdo jsi ty? Já jsem zajíček Ušáček. Můžu s vámi bydlet? Ano, můžeš.
Potom šla kolem liška Ryška. Zastavila se a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zeptám se, zda bych v ní také mohla bydlet.“ Zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček a kdo jsi ty? Já jsem liška Ryška, mohu s vámi také bydlet? ano, můžeš.
A už šel kolem vlček Šedý krček, uviděl chaloupku, zaklepal a povídá ,, boudo, budko, kdo v tobě přebývá,,? Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček, já liška Ryška a kdo jsi ty? Já jsem vlček Šedý krček, moh s vámi bydlet? ano můžeš.
Šel kolem medvěd a uviděl chaloupku. Zastavil se a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěl bydlet.“ 
Zaklepal a říká: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ 
„Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček, já liška Ryška, já vlček Šedý krček a kdopak jsi ty?“ 
„Já jsem medvěd Všechnosněd a chtěl bych s vámi bydlet.“ 
Zvířátka se podívala z okna chaloupky a uviděla velkého medvěda. I ulekla se. 
Medvěd na nic nečekal a otevřel dvířka chaloupky. Jak chtěl vlézt dovnitř, zbořil celou chaloupku. 
Zvířátka se polekala a utekla zpátky do svých pelíšků

Výhra v soutěži Na křídlech andělů

A je to tady, jedeme si pro výhru v soutěži ,,Na křídlech andělů,, 
Slavnostní předávání se konalo v prostorách biskupské rezidence v Litoměřicích, takže mi věřte, že ve mně byla malá dušička.
Zvlášť, když jsem zjistila, že ceny jsou předávány v trůnním sále litoměřickým biskupem Janem Baxantem.
Ale díky velké podpoře paní Mgr. Mokré a Aleny Huňkové jsem ani nezakopla, ani moc nekoktala..
Nakonec bylo vše moc milé, klidné a velmi důstojné. Opravdu krásný zážitek. 
Takže co říct, naše děti na výtvarce 5.5.2015 vytvořily tak krásné andílky, že ze 160 škol, školek, jednotlivců byly třetí nejkrásnější..
A víte kdo vyhrál? jako celek celá školka a ještě jednotlivě mají v obálkách malé překvapení : Tobiáš Vrabec, Jakub Jirovský, Jan Flíček, Michal Danišovič, Vojtěch Jelínek, Klára Jirovská, Matyáš Augustin, Šarlota Horníková, Jan Ječný, Samuel Vrabec, Eliška Jelínková a Lucinka Poláková.

NAŠE ŠIKULKY Usmívající se

Více

Výhra v soutěži ,,Na křídlech andělů,,

Vážení rodiče,

možná si vzpomente, že jsme v květnu ,,na výtvarce,, s dětmi tvořili obrázky andílků, které jsme poslali do soutěže Noc kostelů 2015. ( pokud ne, podívejte se do fotogalerie na výtvarku z 5.5.2015 )
Práce dětí se porotě moc líbila a tak
cituji z dopisu
,,Rozhodli jsme tedy, že odměníme školku jako celek. Blahopřejeme tedy všem dětem, které se do soutěže zapojily a vybojovaly tak krásné 3. místo.

Velmi si ceníme toho, že dětem umožňujete rozvíjet se i v tomto směrua rádi bychom Vás pozvali na slavnostní předání cen, kde převezmete cenu pro školku a menší odměnu pro každé zapojené
dítě,,

Hurááá, vyhráli jsmeSmějící se
pro cenu si pojedeme 25.září 2015 do prostor biskupské rezidence v Litoměřicích

Výhra z projektu Evropa hrou

Naše školka zpracovala projekt ,,Evropa hrou,,, který budeme do konce týdne realizovat. Ikdyž jsme nevyhráli, získali jsme částečnou podporu, kterou vidíte na fotografiích.
Ve velké krabici přišla magnetická tabule, kterou pověsíme v herně a budeme ji používat k výuce. Dále přišly čtvrtky, vodovky, tempery, nůžky, štětce a spousta dalších drobností. Toto nové vybavení nám ušetřilo penízky a tak jsme dětem koupili na zahradu dva bazénky. Více

DVACATERO VZKAZŮ RODIČŮM OD JEJICH DĚTÍ

Nerozmazlujte mě!
Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu, já vás jen zkouším.
Nebojte se být přísní a pevní!
Mám to raději, cítím se tak bezpečněji.
Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky!
Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.
Nedělejte ze mě menšího, než jsem!
Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.
Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti!
Daleko víc na mě zapůsobí, když si se mnou promluvíte v klidu a soukromí.
Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy!
Nabourá to můj smysl pro hodnoty.
Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád!
Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.
Nechraňte mě před všemi následky mého jednání!
Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.
Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám!
Dokážu se s nimi vyrovnat.
Nesekýrujte mě!
Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat „mrtvého brouka“.
Nedávejte ukvapené sliby!
Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.
Nezapomínejte, že se vždycky nedokážu vyjádřit tak, jak bych chtěl!
Nejsem někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.
Nezkoušejte nadměrně mou poctivost!
Dostanu strach a pak lžu.
Nebuďte nedůslední!
To mě úplně mate.
Neříkejte mi, že mě nemáte rádi!
...i když někdy dělám příšerné věci.
Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti!
Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.
Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní!
Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.
Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit!
Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.
Nezapomínejte, jak rychle dospívám!
Je to určitě těžké držet se mnou krok, ale prosím, snažte se.
Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a porozumění!
Ale to vám nemusí říkat, že ne !?

,,DESATERO“  UČITELKY

Toto desatero jsme si vytvořily a řídíme se jím při naší práci

 1. společně pro děti vytváříme příjemné prostředí o které se staráme
 2. učitelka neustále děti pozoruje a diagnostikuje, aby uměla pomoci v okamžiku, kdy je o pomoc požádána
 3. učitelka musí a smí podat pomocnou ruku jen tehdy, kdy je o to požádána
 4. učitelka naslouchá a potom se ptá
 5. učitelka musí respektovat dítě když pracuje a nevyrušovat ho
 6. učitelka respektuje dítě i když dělá chyby, aniž by ho hned opravoval
 7. učitelka respektuje dítě které odpočívá a věnuje se jiným dětem, aniž by ho rušila a nutila do práce
 8. učitelka se stále pokouší nadchnout dítě pro práci
 9. učitelka nechá dítěti pocit, že se na její pomoc může kdykoliv spolehnout, nesmí ale svoji pomoc nikdy vnucovat
 10. učitelka je pro dítě rovnocenný partner a zároveň i autorita

Karneval ve Velkém Újezdě

Konal se dne 4.4.2015 na sále v hostinci ve Velkém Újezdě.
Naše školka se podílela na přípravě výzdoby sálu a tak není divu, že si to tam naše školkové děti pořádně užily a doufám, že se i rodičům pořádně pochlubily. Přijel kouzelník, který byl naprosto úžasný a dětem připravil bohatý program. Celé dvě hodiny děti plnily soutěže, tancovaly ...

Velikonoční tvoření s rodiči

Svátky jara a velikonoční tradice nás inspirují k tvoření všech možných symbolů jara a Velikonoc. Proto se tentokrát výtvarného kroužku zúčastnili i rodiče dětí, které na výtvarku chodí.
Děti malovaly vyfouknutá vajíčka, maminky zdobily květináčky a vytvářely velikonoční výzdobu do oken i na stůl.
Tobiáš se pustil, spolu s Míšou, ...

Položek: 0-19 z celkem: 41   na první stranuzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Vážení rodiče, konečně jsem se dostala k to...

Logopedie

V naší mateřské škole věnujeme zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou ko...

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 1.9.2022 je od 6:00h do 17:00h

logopedie
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign