logotyp

O nás - MŠ Chorušice

 • image 88
 • image 87
 • image 86
 • image 85
 • image 84
 • image 83
 • image 82
 • image 81
 • image 78
 • image 77
 • image 74
 • image 72
 • image 71
 • image 68
 • image 67
 • image 52
 • image 65
 • image 54
 • image 57
 • image 61
 • image 51
Návrh rozpočtu na r.2024

Vážení rodiče a přátelé MŠ Chorušice, v části  "Dokumenty"  je možné nahlédnout do návrhu rozpočtu na r.2024 na provoz MŠ Chorušice tak, jak je předložen zřizovateli - OÚ Chorušice.

Tomáš Jirovský
pověřený vedením MŠ Chorušice

Charakteristika MŠ v Chorušicích

 

Naše se nachází na klidném místě, uprostřed obce Chorušice. Je to školka pro 32 dětí z naší obce a okolních vesnic (Zahájí -Velkého Újezda - Choroušek), ale přivítáme mezi sebou rádi i děti z jiných částí Mělnicka. Máme dvě třídy. Jednu třídu s kapacitou 19 dětí od 4 do 6 let. Druhá třída s kapacitou 13 dětí je určena převážně pro dvouleté. Toto uspořádání se však mění každý rok, podle věkového rozložení dětí. Naším cílem je mít školku „rodinného typu", kde se všichni znají a pomáhají si. Snažíme se přistupovat k dětem individuálně a plně se jim věnovat, abychom zajistili nejen jejich všestranný rozvoj, ale také podchytili a dále rozvíjeli jejich specifické dovednosti a znalosti. Díky tomuto přístupu a screeningové metodě NOMI a NTC metodě se nám povedlo identifikovat několik mimořádně nadaných dětí. V září 2019 jsme pro ně otevřeli  Klub nadaných dětí  a od března 2020 jsme školka spolupracující s Mensou ČR.  Ekologickou výchovu zajišťujeme ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec a jsme zapojeni do programu EKOŠKOLA a MRKVIČKA. Podporujeme u dětí také polytechnické vzdělávání a proto jsme součástí projektu Malá technická univerzita. Používáme interaktivní tabule s výukovým programem barevné kamínky. Dále dětem nabízíme jednoduchou formou výuku anglického jazyka a dny canisterapie. V roce 2019 jsme z dotace Zjednodušeného vykazování pořídili 16 tabletů pro předškoláky. ICT vzdělávání probíhá pod vedením vyškolených učitelek.
Každý rok jezdíme díky příspěvku od obce Chorušice na plavecký výcvik a školku v přírodě. Logopedická prevence je pravidelnou součástí režimu dne a probíhá individuálně v logopedické učebně. Jako prevenci nemocí u předškolních dětí jezdíme průběžně celý rok do solné jeskyně v Liblicích
O děti se po celý rok s láskou starají čtyři paní učitelky, chůva pro nejmenší a asistenti pedagoga.

MŠ Chorušice je obklopena krásnou přírodou Kokořínska, toho hojně využíváme při našich vycházkách. Máme svůj strom KAŠTAN, který roste u požární zbrojnice. U něho si rádi hrajeme a během celého roku pozorujeme jeho změny, ovlivněné změnou ročních období.
Sídlíme v nově rekonstruované budově, kde máme dvě třídy a hernu pro děti. Nábytek, hračky i hrací koutky jsou uzpůsobené věku, výtvarné pomůcky i hračky jsou dětem volně dostupné. Školka Chorušice má od září 2019 vlastní školní kuchyň. Snažíme se v dětech vypěstovat správné stravovací návyky. Nabízíme stravu vyváženou, pestrou, bohatou na vitamíny, vápník, vlákninu. Šatny a sociální zařízení pro děti, úklidová komora a soc. zařízením pro zaměstnance, také kancelář ředitelky MŠ.
K budově mateřské školy Chorušice jsou připojeny dvě oplocené zahrady s herními prvky, pískovištěm a kameništěm, letní kuchyní a bazénem.
Vytváříme zde prostor pro konstruktivní a prožitkové vzdělávání. Usilujeme o dotaci na přírodní zahradu.
Pravidelně využíváme úzkého kontaktu s přírodou, chodíme do přilehlých lesů (naučná stezka v Podstavech) na louky, pozorujeme práce na polích, v lese, na zahrádkách. Chodíme pozorovat koně a kravičky k ohradám 1.Zemědělské a.s.Chorušice a na jaře chodíme krmit právě narozená kůzlátka. 
Naším cílem je vytvářet pro děti prostředí plné pohody, provázet děti prvními kroky života mimo rodinu a porozumět světu kolem sebe. Naším dalším cílem je oblast životního prostředí, kde se snažíme, aby děti získaly povědomí o vlivu člověka na životní prostředí, kladný vztah k místu kde žijí, k přírodě kolem sebe, ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec. 
Učíme děti zdravému životnímu stylu, zařazujeme do programu dostatek pohybu pro zdravý růst dětí. Jezdíme na výlety, do kina i divadla, pořádáme noční školku, tvoření s rodiči, a spoustu dalších akcí.
Ve školce pořádáme pravidelné setkání seniorů a našich dětí, kde společně zpíváme, tvoříme a hrajeme si. (školkové babičky).
Snažíme se, aby nám tu všem bylo dobře jako doma – dětem, zaměstnancům, rodičům i návštěvám.  


           

Výsledky zápisu na školní rok 2023/2024

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení k 30.6.2023

Přijati: MSZ5/01/2023
           MSZ5/03/2023
Nepřijati: MSZ5/02/2023Vážení rodiče,


zde jsou výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/2024

Přijati:
MSZ4/01/2023
MSZ4/02/2023
MSZ4/03/2023
MSZ4/04/2023
MSZ4/05/2023
MSZ4/06/2023
MSZ4/07/2023

Společná informační schůzka se koná v pondělí 19.6.2023 od 15 hodin v budově mateřské školy.Aktuality

Nový školní řád

Vážení rodiče,     na web.stránkách školky, v části  dokumenty,  je v současn...

Logopedie

V naší mateřské škole věnujeme zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou ko...

Fotograf v mateřské školce

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 4.9.2023 je od 6:00h do 17:00h

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign