Login

O nás - MŠ Chorušice

Máte zájem o zřízení třídy s internátním provozem ? Provoz 24h denně. Dítě by mohlo docházet do MŠ např. v době odpoledních a nočních směn zákonného zástupce.

Váš názor:* ANO   
 NE   

Souhlasím s využitím osobních údajů pro účely marketingu:

Charakteristika MŠ v Chorušicích

Naše se nachází na klidném místě, uprostřed obce Chorušice. Je to školka pro děti z naší obce a okolních vesnic (Zahájí -Velkého Újezda - Choroušek), ale přivítáme mezi sebou rádi i děti z jiných částí Mělnicka. Máme dvě třídy. Jednu třídu s kapacitou 19 dětí od 4 do 6 let. Druhá třída s kapacitou 13 dětí je určena převážně pro dvouleté. Naším cílem je mít školku „rodinného typu", kde se všichni znají a pomáhají si. Snažíme se přistupovat k dětem individuálně a plně se jim věnovat, abychom zajistili nejen jejich všestranný rozvoj, ale také podchytili a dále rozvíjeli jejich specifické dovednosti a znalosti. V loňském roce se nám díky tomuto přístupu a screeningové metodě NOMI a NTC metodě povedlo identifikovat několik mimořádně nadaných dětí. V září 2019 jsme ně otevřeli  Klub nadaných dětí  a spolupracujeme s Mensou ČREkologickou výchovu zajišťujeme ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec a jsme zapojeni do programu EKOŠKOLA. Podporujeme u dětí také polytechnické vzdělávání a proto jsme součástí projektu Malá technická univerzita. Používáme interaktivní tabuli, kterou jsme pořídili v prosinci 2016. Dále dětem nabízíme jednoduchou formou výuku anglického a německého jazyka a dny canisterepie. V roce 2019 jsme z dotace Zjednodušeného vykazování pořídili 16 tabletů pro předškoláky. ICT vzdělávání probíhá každou středu 45 minut pod vedením vyškolených učitelek.
Každý rok jezdíme díky příspěvku od obce Chorušice na plavecký výcvik a letos již potřetí pojedeme na školu v přírodě. Logopedická prevence je pravidelnou součástí režimu dne a probíhá individuálně v logopedické učebně. Jako prevenci nemocí u předškolních dětí jezdíme celý 1. pololetí do solné jeskyně v Liblicích
O děti se po celý rok s láskou starají tři paní učitelky, chůva pro nejmenší a asistent pedagoga.
Děti s poruchou vývoje řeči vzdělává speciální pedagog. Od října 2019 otevíráme ve školce Klub nadaných dětí.

MŠ Chorušice je obklopena krásnou přírodou Kokořínska, toho hojně využíváme při našich vycházkách. Máme svůj strom KAŠTAN, který roste u požární zbrojnice. U něho si rádi hrajeme a během celého roku pozorujeme jeho změny, ovlivněné změnou ročních období.
Sídlíme v nově rekonstruované budově, kde máme třídu a hernu pro děti. Nábytek, hračky i hrací koutky jsou uzpůsobené věku, výtvarné pomůcky i hračky jsou dětem volně dostupné. Školka Chorušice má od září 2019 vlastní školní kuchyň. Snažíme se v dětech vypěstovat správné stravovací návyky. Nabízíme stravu vyváženou, pestrou, bohatou na vitamíny, vápník, vlákninu. Šatny a sociální zařízení pro děti, úklidová komora a soc. zařízením pro zaměstnance, také kancelář ředitelky MŠ.
K budově mateřské školy Chorušice je připojena oplocená zahrada s herními prvky, pískovištěm a kameništěm a letní kuchyní.
V roce 2019 plánujeme rozšíření školní zahrady. Chceme zde vytvořit prostor pro konstruktivní a prožitkové vzdělávání.
Pravidelně využíváme úzkého kontaktu s přírodou, chodíme do přilehlých lesů, na louky, pozorujeme práce na polích, v lese, na zahrádkách. Chodíme pozorovat koně a kravičky
k ohradám 1.Zemědělské a.s.Chorušice a na jaře chodíme krmit právě narozená kůzlátka. 
Naším cílem je vytvářet pro děti prostředí plné pohody, provázet děti prvními kroky života mimo rodinu a porozumět světu kolem sebe. Naším dalším cílem je oblast životního prostředí, kde se snažíme, aby děti získaly povědomí o vlivu člověka na životní prostředí, kladný vztah k místu kde žijí, k přírodě kolem sebe, ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec. 
Učíme děti zdravému životnímu stylu, zařazujeme do programu dostatek pohybu pro zdravý růst dětí. Jezdíme na výlety, do kina i divadla, pořádáme noční školku, tvoření s rodiči, a spoustu dalších akcí.
Ve školce pořádáme pravidelné setkání seniorů a našich dětí, kde společně zpíváme, tvoříme a hrajeme si. (školkové babičky).
Snažíme se, aby nám tu všem bylo dobře jako doma – dětem, zaměstnancům, rodičům i návštěvám.              

Aktuality

Veronika Pilchová

Maminka Veronika Pilchová háčkuje srdíčka a chobotničky nedonošeným miminkům pro Českou neonat...

Výlety a akce 2019/2020

  Září:4. 9.2019 Třídní schůzka od 16h Vycházka do Podstav

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 2.9.2019 je od 05:30h do 16:30h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign