logotyp

KLUB NADANÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče, 

představujeme Vám nově založený KLUB NADANÝCH DĚTÍ v mateřské škole Chorušice. Jde o pravidelná setkání nadaných dětí předškolního věku. Účelem je podchytit skupinu nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. Setkáváme se 1x týdně v mateřské škole Chorušice a náplní jsou především aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, experimenty či logické a deskové hry.

Od března 2020 jsme zařazeni mezi školky spolupracují s Menzou ČR. 

K rozvoji nadání a talentu u dětí máme k dispozici didaktické pomůcky a hry, tablety, počítač, interaktivní tabuli, mikroskop, klavír, enigmatické hádanky a mnoho dalšího. 

K identifikaci nadání používáme několik metod. 

1. systematické sledování výkonů dětí v průběhu předškolního vzdělávání v naší mateřské škole
2. dotazník dle materiálů PhDr. Hříbkové, Csc.
3. metodou NTC

V případě, že máte pocit, že Vaše dítě ( 3-6let ) vyniká v některé z těchto oblastí neváhejte nás oslovit a připojit se.

a) má dítě v oblibě čísla a jeho zájem převyšuje vše ostatní? učí se samo počítat, má dobrý logický úsudek
b) má velký zájem o stavebnice a staví je i bez návodu?
c) zajímá se o vlajky států, znaky měst, mapy, vesmír?
d) je velmi zvídavé, zahlcuje okolí dotazy, pátrá po detailech?
e) nespokojí se s jednoduchou odpovědí? 
f) má smysl pro humor již kolem 3 roku? výbornou paměť?
g) rádo hraje deskové hry, vydrží se soustředit na jednu činnost delší dobu?
h) nemá rádo nespravedlnost, sleduje zprávy, vyžaduje vysvětlení?
ch) dává přednost dospělým a starším dětem před vrstevníky?
i) hůře se adaptuje na prostředí mateřské školy

Pokud takové dítě není přiměřeným způsobem zaměstnané, mohou se objevit tyto reakce:

- hyperaktivita, impulzivita, agrese, plačtivost, popírání a neuznávání autorit
- pro své intelektuální zájmy nemá čas ani zájem o správnou sebeobsluhu, často může mít obtíže s jemnou i hrubou motorikou, nekoordinované pohyby těla.


V naší mateřské škole máme proškolené dva učitele v metodě Mensa NTC , kteří ji prakticky realizují. Naše škola se v březnu stala „školkou spolupracující s Mensou“, který uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. 

Mensa ČR nám poskytuje mnoho vzdělávacích materiálů a podnětů, na které se můžete podívat https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy Voda a barvy

Orientační vyšetření nadání metodou NOMI

Pokusy s kvasnicemi

Zkoumáme vlastnosti tekutého písku+ pokus o výrobu tekutého písku

Pokus s krystali - voda + sůl

Barevné bubliny, kreslení do mouky

Vlajky států

Aktuality

Zápis - Přidělení registračního čísla

Vážení rodiče, podali jste Žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do naší ma...

Mimořádné opatření k obnovení...

Otevření Mateřské školy Chorušice dne 18.5.2020

Vážení rodiče, ráda bych Vám oznámila, že se souhlasem zřizovatele Mateřské školy Chorušice dojde k ...

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, na hlavní straně v levém sloupci naleznete záložku ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ. Zde...

ZÁPIS DO MŠ

Vážení rodiče,posílám nové informace k zápisu do MŠ.

Uzavření MŠ Chorušice od 14.3.2020

Obec Chorušice, jako zřizovatel Mateřské školy Chorušice, příspěvkové organizace, se sídlem Chorušic...

Veronika Pilchová

Maminka Veronika Pilchová háčkuje srdíčka a chobotničky nedonošeným miminkům pro Českou neonat...

Výlety a akce 2019/2020

  Září:4. 9.2019 Třídní schůzka od 16h Vycházka do Podstav

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 2.9.2019 je od 05:30h do 16:30h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign