Login

KLUB NADANÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče, 

představujeme Vám nově založený KLUB NADANÝCH DĚTÍ v mateřské škole Chorušice. Jde o pravidelná setkání nadaných dětí předškolního věku. Účelem je podchytit skupinu nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů. Důležitým prvkem klubu je i spolupráce s rodiči, jejichž zapojení významným způsobem rozšiřuje spektrum činnosti klubu. Setkáváme se 1x týdně v mateřské škole Chorušice a náplní jsou především aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, experimenty či logické a deskové hry.

Od března 2020 jsme zařazeni mezi školky spolupracují s Menzou ČR. 

K rozvoji nadání a talentu u dětí máme k dispozici didaktické pomůcky a hry, tablety, počítač, interaktivní tabuli, mikroskop, klavír, enigmatické hádanky a mnoho dalšího. 

K identifikaci nadání používáme několik metod. 

1. systematické sledování výkonů dětí v průběhu předškolního vzdělávání v naší mateřské škole
2. dotazník dle materiálů PhDr. Hříbkové, Csc.
3. metodou NTC

V případě, že máte pocit, že Vaše dítě ( 3-6let ) vyniká v některé z těchto oblastí neváhejte nás oslovit a připojit se.

a) má dítě v oblibě čísla a jeho zájem převyšuje vše ostatní? učí se samo počítat, má dobrý logický úsudek
b) má velký zájem o stavebnice a staví je i bez návodu?
c) zajímá se o vlajky států, znaky měst, mapy, vesmír?
d) je velmi zvídavé, zahlcuje okolí dotazy, pátrá po detailech?
e) nespokojí se s jednoduchou odpovědí? 
f) má smysl pro humor již kolem 3 roku? výbornou paměť?
g) rádo hraje deskové hry, vydrží se soustředit na jednu činnost delší dobu?
h) nemá rádo nespravedlnost, sleduje zprávy, vyžaduje vysvětlení?
ch) dává přednost dospělým a starším dětem před vrstevníky?
i) hůře se adaptuje na prostředí mateřské školy

Pokud takové dítě není přiměřeným způsobem zaměstnané, mohou se objevit tyto reakce:

- hyperaktivita, impulzivita, agrese, plačtivost, popírání a neuznávání autorit
- pro své intelektuální zájmy nemá čas ani zájem o správnou sebeobsluhu, často může mít obtíže s jemnou i hrubou motorikou, nekoordinované pohyby těla.


V naší mateřské škole máme proškolené dva učitele v metodě Mensa NTC , kteří ji prakticky realizují. Naše škola se v březnu stala „školkou spolupracující s Mensou“, který uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. 

Mensa ČR nám poskytuje mnoho vzdělávacích materiálů a podnětů, na které se můžete podívat https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy Voda a barvy

Orientační vyšetření nadání metodou NOMI

Pokusy s kvasnicemi

Zkoumáme vlastnosti tekutého písku+ pokus o výrobu tekutého písku

Pokus s krystali - voda + sůl

Barevné bubliny, kreslení do mouky

Vlajky států

Aktuality

Uzavření MŠ Chorušice od 14.3.2020

Obec Chorušice, jako zřizovatel Mateřské školy Chorušice, příspěvkové organizace, se sídlem Chorušic...

Veronika Pilchová

Maminka Veronika Pilchová háčkuje srdíčka a chobotničky nedonošeným miminkům pro Českou neonat...

Výlety a akce 2019/2020

  Září:4. 9.2019 Třídní schůzka od 16h Vycházka do Podstav

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 2.9.2019 je od 05:30h do 16:30h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign