Login

GLOBÁLNÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ MŠ

PROJEKT GLOBÁLNÍHO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKT GLOBÁLNÍHO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Naše školka se zapojila do projektu globálního vzdělávání pro předškolní děti. První seznámení s tématem globáního vzdělávání proběhlo v rámci školení Světová škola .

Globální vzdělávání je velmi široké téma, zahrnuje tuto problematiku:
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana)
  • Lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba

Naše školka se v příštích letech soustředí na problematiku vody. I když je voda obnovitelným zdrojem, není možné čerpat ji neomezeně. To se týká především podzemní vody. Pokud se pumpuje více než se stihne doplnit, hrozí pokles a postupné vyčerpání podzemních nádrží, které lze přirovnat k vyčerpávání neobnovitelných zdrojů. Toto je případ především některých oblastí v Číně, Indii, Mexiku, Thajsku, západu USA, severní Afriky a Blízkého Východu. Nadměrné čerpání podzemní vody se stává problémem i v České republice. 

Proto bude voda naším hlavním tématem. Budeme: 
  • téma vody bude tvořit přirozenou součást výuky a života školky
  • děti se pod vedením týmu učitelů budou zabývat vodou kolem sebe a ve světě
  • děti, učitelé i širší veřejnost budou získávat informace o globální problematice vody
  • děti identifikují místní problémy s globálním přesahem a budou usilovat o jejich řešení
  • jedenkrát za rok ve spolupráci s partnerskou organizací ( Obec Chorušice ) uspořádáme akci na podporu vodních zdrojů v okolí

Jak toho chceme docílit?

1. Pozveme na návštěvu do školky Ekocentrum Koniklec s výukovým programem Voda nad Zlato
2. Budeme děti učit poznatky o vodě 
3. Budeme odebírat vzorky vody z okolí
4. Zkoumat vzorky pod mikroskopem
5. Studovat život ve vodě ( rostliny, drobné organismy )
6. Vliv vody na přírodu ( různá roční období, voda ve světě )
7. Prohlížet encyklopedie a atlasy
8. Vyrobíme srážkoměr, pítko pro ptáky
9. Zachytíme dešťovou vodu a budeme ji používat
10. Vytvoříme seznam studánek a vodních zdrojů v okolí
11. Poslechneme si přednášku o povodních v Zálezlicích z roku 2012
12. Uděláme si DEN BEZ VODY
13. Budeme společně s dětmi hledat řešení nedostatku vody
14. Běh na podporu vody ( studánek )


Začínáme 1.10.2019!

Aktuality

Veronika Pilchová

Maminka Veronika Pilchová háčkuje srdíčka a chobotničky nedonošeným miminkům pro Českou neonat...

Výlety a akce 2019/2020

  Září:4. 9.2019 Třídní schůzka od 16h Vycházka do Podstav

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 2.9.2019 je od 05:30h do 16:30h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign