Login

Dokumenty, stravné a režim dne

 ŠKOLNÉ A STRAVNÉ 2019/2020


 Číslo účtu MŠ - 253 268 734/0300

 

Dopolední svačina........6,- Kč

Oběd...........25,-Kč

Odpolední svačina........6,- Kč

Celkem.........37,-Kč

Stravné se přestává od 1.1.2017 platit zálohově.

Rodiče obdrží vždy k 10.dni v měsíci sms zprávu, kde bude uvedena přesná částka stravného za předcházející měsíc. 

ŠKOLNÉ .............................................. 500,- Kč

Předškoláci školné neplatí.

Děti s odkladem školní docházky školné také neplatí.


REŽIM DNE

(program uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby mohly učitelky pružně reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování dětí (9:00hod, 11:30 a 14:00 hod)

5:30 - 9:00
doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání (spontánní činnosti a hry dětí, individuální, skupinové frontální aktivity dětí nabízené pedagogickými pracovníky, řízené činnosti, částečně řízené hry, pohybové čínnosti.

9:00 - 9:30
 
hygiena, dopolední přesnídávka, příprava na pobyt venku


9:30 - 11:30
pobyt dětí venku (důvod ke zkrácení nebo vynechání pobytu venku je pouze silný déšť či vítr, mráz nad -10stupňů nebo kulturní a vzdělávací akce v MŠ.

11:30 - 12:00 
hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:00 - 14:00
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

14:00 - 14:30 
oblékání, hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:30 
spontánní činnosti, volné hry, částečně řízené činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, rozcházení dětí.


 

Začátek školního roku 2017/2018 v pondělí 4.září 2017

Podzimní prázdniny

 26. 10. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny

 22. 12. 2017 -  2. 1. 2018 

Pololetní prázdniny

 2. 2. 2018

Jarní prázdniny

19. 2. - 25. 2. 2018

Velikonoční prázdniny

30.3. - 2.4.2018

Hlavní prázdniny

 2. 7. - 3. 9. 2018

 

 

Aktuality

Uzavření MŠ Chorušice od 14.3.2020

Obec Chorušice, jako zřizovatel Mateřské školy Chorušice, příspěvkové organizace, se sídlem Chorušic...

Veronika Pilchová

Maminka Veronika Pilchová háčkuje srdíčka a chobotničky nedonošeným miminkům pro Českou neonat...

Výlety a akce 2019/2020

  Září:4. 9.2019 Třídní schůzka od 16h Vycházka do Podstav

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 2.9.2019 je od 05:30h do 16:30h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign