logotyp

Aktuality MŠ Chorušice

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2021/2022

 

Přijati: 01, 08, 10, 20

 

 

Nepřijati: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

 

ZÁPIS DO ZŠ MŠENO

Vážení rodiče, zde máte odkaz na zápis do Základní školy Mšeno.

https://www.zsmseno.cz/aktuality/skolni-rok-2020-2021/zapis-do-1-tridy-pro-sk-rok-2021-2022-351cs.html?ftresult=z%C3%A1pis
Zápis do Mateřské školy bude probíhat od 2-16.5.2021

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy bude probíhat v období od 2.5 do 16.5.2021. Přijímání dětí probíhá dle správního řádu, proto je třeba podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

1. do datové schránky školy er7tr6y
2. e-mailem s elektronickým podpisem
3. poštou na adresu Chorušice 99, Chorušice 277 37
4. osobním podáním po domluvě na tel. čísle 737 065 447

Podmínkou přijetí je splnění povinnosti řádného očkování nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní. Nebo nemůže být očkováno pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Kromě doložení dokladu o očkování, zákonný zástupce nedokládá pro účely správního řízení žádné další potvrzení.

Kritéria přijímání pro školní rok 2021 -2022

1. Děti s trvalým pobytem na území školského obvodu mateřské školy (občan obce Chorušice, včetně místních částí Zahájí, Choroušky, Velký Újezd) v tomto pořadí:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je povinné ( děti, které do 31.8.2021 dosáhnou 5 let věku )

  2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku.

Žádosti budou řazeny dle věku dítěte.

  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 2let.

2. Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo školský obvod mateřské školy, dle zájmu rodičů.

 

Přihlášku naleznete v sekci DOKUMENTY

Uzavření MŠ od 27.2 - 11.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • dětí v mateřské škole
 • dětí v přípravné třídě
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

OŠETŘOVNÉ: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, 

na hlavní straně v levém sloupci naleznete záložku ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ. Zde naleznete všechny informace potřebné pro dobu uzavření MŠ. 
Na záložce PRO RODIČE zadáváme dětem domácí úkoly. Ty jsou pak vyvěšeny ve FOTOGALERII.Veronika Pilchová

Maminka Veronika Pilchová háčkuje srdíčka a chobotničky nedonošeným miminkům pro Českou neonatologickou společnost. Její pomoc je velmi krásná a dojemná, podívejte se na stránky www.nedoklubko.cz a posuďte sami. Jsme pyšní, že patří k nám.

Diamantová svatba

V Chorušicích se 26.1.2019 slavila diamantová svatba manželů Dvořákových. Děti z MŠ Chorušice a ZŠ Mšeno si pro novomanžele připravily krásný program.
( Eliška Jelínková, Lukáš Rašák, Josef Pešek )

Hudební program dětí z MŠ a ZŠ MšenoHudební program dětí z MŠ a ZŠ MšenoHudební program dětí z MŠ a ZŠ MšenoHudební program dětí z MŠ a ZŠ MšenoHudební program dětí z MŠ a ZŠ Mšeno

Pozvánka - Výročí 100 let Československa

Výlety a akce 2020/2021

Plán akcí mateřské školy na školní rok 2020/2021 srpen 2020 třídní schůzka od 16hzáří 2020 vycházka do Podstavzáří 2020 Pilchová - setkání s rodiči 16hříjen 2020 Výlet na Vrátenskou rozhlednuříjen 2020 Výlet Cinibulkova cestaříjen 2020 Stopovačka s rodiči Podstavy od 18hříjen 2020 Solná jeskyně 9-11hlistopad 2020 workshop logopedie 16hlistopad 2020 Kadlík dýně listopad 2020 dýňování s rodiči, ...
Více informací

Nově otevřená školka

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 2.9.2019 je od 05:30h do 16:30h ...
Více informací

Čtení v knihovně

Pan Karel Rychlý, reportér zpráv FTV Prima četl dětem v místní knihovně jednu pohádku za druhou.Děkujeme jemu i jeho sestře paní Tamaře Francové za laskavý přístup a těšíme se na další setkání.

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2021/2022

  Přijati: ...

ZÁPIS DO ZŠ MŠENO

Vážení rodiče, zde máte odkaz na zápis do Základní školy Mšeno.https://www.zsmseno...

Zápis do Mateřské školy bude probíhat od 2-16.5.2021

Vážení rodiče,zápis do mateřské školy bude probíhat v období od 2.5 do 16.5.2021. Přijím...

Uzavření MŠ od 27.2 - 11.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemio...

ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, na hlavní straně v levém sloupci naleznete záložku ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ. Zde...

Veronika Pilchová

Maminka Veronika Pilchová háčkuje srdíčka a chobotničky nedonošeným miminkům pro Českou neonat...

Výlety a akce 2020/2021

Plán akcí mateřské školy na šk...

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 2.9.2019 je od 05:30h do 16:30h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign