logotyp
Položek: 1-20 z celkem: 40   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuální informace ke školnímu roku

V průběhu dne v mateřské škole vystřídá dítě nepřeberné množství činností. Střídají se aktivity hudební, výtvarné, tělovýchovné, naučné, rozvíjí si grafomotorické  dovednosti a má možnost i čas, jen si tak pohrát, což má pro jeho vývoj zásadní význam. Předškolní výchova je velmi pestrá. Přesto dětem nabízíme další, doplňující aktivity…

 

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Nadstandardními aktivitami, které se pořádají v rámci Školního vzdělávacího programu (ŠVP), jsou myšleny takové činnosti, které s dětmi pořádáme v rámci vzdělávacích aktivit.

Patří sem například:

 • Návštěvy divadelních představení v mateřské škole
 • Návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO, aj.
 • Školní výlety
 • Tvořivé odpoledne s rodiči 
 • Zahradní slavnosti
 • Oslavy svátků a narozenin
 • Vánoční posezení s rodiči
 • Škola v přírodě 
 • Letní turistika
 • Bezpečnostně preventivní programy
 • Sportovní olympiáda
 • Loučení s předškoláky
 • Čarodějnický rej
 • Dětský den
 • Návštěvy předškoláků v ZŠ
 • Ekologické vzdělávací programy
 • Polytechnické vzdělávací programy
 • Plavecký výcvik
 • Solná jeskyně
 • Noční školka
 • Stimulační program Maxík
 • Zájmové kroužky
 • Hra na flétničku
 • Logopedická prevence
 • Klub nadaných dětí

Škola spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou a speciálně  pedagogickým centrem na Mělníku.
Pro rodiče...

 

 • Děti se přijímají do MŠ od 6:00 do 8:00 hodin. Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
 • Od 8:00 hodin začíná ve třídách výchovně-vzdělávací činnost a proto je důležitý včasný příchod dětí.
 • Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě. Před vstupem do třídy nechá rodič nebo zástupce dítě umýt ruce.
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto učitelka nikomu dítě nepředá
 • Do MŠ patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami infekční nemoci v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.
 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve. Omluvy dětí se provádí přes aplikaci  SPRÁVA MATEŘSKÝCH ŠKOL, není-li dítě omluveno do určené hodiny, započítává se stravné.
 • Rodiče mají právo kdykoliv po dohodě s učitelkou přijít do MŠ a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit.
 • Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání dětí a konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  (po předchozí domluvě).
 • Pedagog odpovídá za dítě od doby převzetí do doby předání dítěte rodičům nebo jimi určených zástupců
 • Děti musí mít v šatně oblečení na zahradu, není možné, aby mělo jeden oděv do třídy i na pobyt venku a to z hygienických důvodů. Bačkory s plnou nebo pevnou patou. Děti, které budou zůstávat na odpolední odpočinek, musí mít pyžamo. V šatně je nutné mít náhradní oblečení do třídy (spodní prádlo, ponožky, triko..)


Plán akcí na školní rok 2021/2022

 

září 2021 třídní schůzka

září 2021 vycházka do Podstav

září 2021 plavecký výcvik

září 2021 projektový týden

září 2021 Malé technická univerzita

září 2021 – dopravní výchova na návsi

září 2021 – výlet Kadlín řemesla

říjen 2021 Výlet Cinibulkova cesta

říjen 2021 plavecký výcvik

říjen 2021 – pohádka v MŠ

říjen 2021 – vojáci – akce na návsi

říjen 2021 – výlet Dobrovické muzeum

listopad 2021 - strašidelná diskotéka

listopad 2021 – kino Neratovice

listopad 2021- vánoční dílnička

listopad 2021 - Malá technická univerzita

listopad 2021 - fotografování

listopad 2021 - plavecký výcvik

listopad 2021 – rozsvícení stromečku

prosinec 2021 - pečení cukroví s dětmi

prosinec 2021 - plavecký výcvik

prosinec 2021 - divadlo Mělník

prosinec 2021 - vánoční tvoření s rodiči na jarmark

prosinec 2021 - čert a mikuláš

prosinec 2021 - zpívání u stromečku

prosinec 2021 - vánoční besídka

leden 2022 – odpolední sáňkování

leden 2022 - myslivci les, krmení zvířátek

leden 2022 - solná jeskyně

leden 2022 - Ekocentrum Koniklec

leden 2022 – pohádka v MŠ

leden 2022 – malá technická univerzita

únor 2022 - karneval

únor 2022 – solná jeskyně

únor 2021 odpolední sáňkování

únor 2022 – divadlo Mělník

únor 2022 – workshop školní zralost

březen 2022 - 1. Chorušická

březen 2022 - knihovna

březen 2022 - návštěva předškoláků v ZŠ

březen 2022 – divadlo Mělník

březen 2022 – solná jeskyně

březen 2022 – návštěva policie ČR

duben 2022 – školka v přírodě

duben 2022 – výlet Benátky džungle

duben 2022 - Den Země – úklid s dětmi

Duben 2022 – čarodějnice

duben 2022- zdobení velikonočního stromečku

květen 2022 - fotografování

květen 2022 – spaní na Housce

květen 2022 – výlet do Zoo Liberec

květen 2022 – ptáčkové v MŠ

červen 2022 - dětský den na návsi

červen 2022 – výletní loď

červen 2022 - loučení s předškoláky

červen 2022 – zoopark Doksy

 

Během prázdnin je pobyt dětí plánován většinou po celý den na školní zahradě, podle počasí sprchování, koupání v bazénu, hry v letní kuchyni a jiné akce.ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2021/2022

 

VŽDY OD 15:00 – 16:00 hodin

 

 

Pondělí – klučičí dílnička

Úterý – kroužek vaření

Středa – výtvarka

Čtvrtek - tanečky

 Cena všech kroužků je stejná, 80,- Kč a vyúčtování bude měsíčně formou sms.
ICT vzdělávání na tabletech

Výtvarný kroužek

První výlet autobusem a dárek od paní Kozákové

Dárek od paní Kozákové

MŠ Chorušice oznamuje, že má poslední dvě volná místa v nově rozšířené školce pro děti od 2 let.
V případě zájmu volejte tel. 737 065 447 p. Jelínková

Máme novou trampolínu - děkujeme pracovníkům obce Chorušice za sestavení

Nové vybavení školky

Koupili jsme dětem nové povlečení, jídelní sadu i ručníky.
Každé dítě má také svůj vlastní ,,kuličkový" polštářek.

Interaktivní tabule

Ježíšek nám do školky přinesl interaktivní tabuli. Interaktivita, konkrétně myslím interaktivní tabuli, je moderní metoda učení, využívající několik cílů. Tím hlavním je rozmanitá výuka, děti se učí hrou a mají ke vzdělávání větší motivaci, pracují v kolektivu, jsou akčnější a vnímavější. Skládají oblíbené skládačky, puzzle, pochopí, jak velká jsou zvířátka a jaké zvuky vydávají, naučí se hravou formou písmenka nebo číslice. Děti mohou zpívat a tančit, zlepší se jejich logické myšlení a představivost.Pro paní učitelky je to skvělá věc, která je v očích dětí promění v někoho, kdo jim ukazuje a provází jejich dětský svět trochu jinak. A není nic lepšího, než když dítě přijde domů a nadšeně rodičům vypráví, co vše se za jeden den na interaktivní tabuli naučilo, s čím si hrálo a jak ho paní učitelka pochválila.Největší přínosy interaktivní výuky pro mateřské školy jsou:Rozvíjí tvořivé myšlení dětí, pomáhá řešit běžné situace, posiluje zvídavost a radost z poznáváníPomáhá dětem pochopit, co je velké a co malé, různé barvy a naučit se číslice nebo písmena svého jménaDěti se více soustředí, zaujmou a udrží pozornost při jednotlivých činnostech nebo zábavných hráchUčitelky zvyšují pozornost a aktivitu dětí pomocí hravé a zábavné formyUčitelkám umožní individuální nebo skupinový přístup k dětemJežíšku děkujeme!!


...
Více informací

Tvoření s rodiči

V úterý 25.10.2016 se konalo v naší mateřské škole ,,Tvoření s rodiči "
Pracovali jsme s textilním materiálem, tečkovali a máme první kousky na letní výstavu.
Dětem i rodičům se umělecká díla opravdu povedla! Jen se podívejte...

Obrázků: 1-4 z celkem: 18    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Hudební představení - Karneval zvířat

Obrázků: 1-4 z celkem: 9    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Naše Růženka

V květnu jsme dětem za odměnu pořídili do školky zvířátko. Je to naše Růženka - Agama vousatá. Možná nevypadá, ale je to nejmazlivější ještěrka na světě.
Pokud budete chtít Růžence koupit ,,něco na zub,, v Tescu mají za 38,-Kč výborné střední cvrčky.

Poděkování

Pan Hlaváček z Mělnického Vtelna naší školce daroval dva herní prvky na školní zahradu - domeček a malou housenku. Moc mu tímto děkujeme.

Obrázků: 1-4 z celkem: 7    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Soutěž ,, Koloběh života"

Poslali jsme práce dětí do další soutěže...tentokrát na téma ,,koloběh života,,

Lucinka Poláková, Eliška Jelínková, Klárka Jirovská, Šarlota Horníková a Karolína Jurčíková.

Housličky

V pátek 6.5.2016 do školky přijela paní Bohumila Bidlová, která bude od září 2016 vyučovat v ZUŠ Mšeno hru na housle. Povídala dětem, zahrála jim a i děti si mohly na housličky zahrát.
Pokud máte zájem, aby Vaše dítě hrálo na hudební nástroj, přijďte na talentové zkoušky do ZUŠ Mšeno v době od 9 -12.5 13:00-17:00 nebo 13.5 v době od 13:00 - 16:00
Talentové zkoušky jsou pro děti od 5 let a můžou hrát nejen na housle ale i na klavír, elektronické klávesové nástroje, flétnu, violu, příčnou flétnu nebo vyzkoušet solový zpěv.

Obrázků: 1-4 z celkem: 14    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Divadlo Mělník - Slůně

V pátek 22.4.2016 jsme s dětmi jeli do divadla na Mělníku a viděli krásnou pohádku o slůněti, které nemělo chobot.

Kuchařská soutěž- výsledky

Naše školka se v kategorii MŠ umístila ve Středočeském kraji a Praze na krásném druhém místě!! Sice to na postup do finále nestačilo ale i tak Vám všem, kteří nám dali svůj hlas moc a moc děkujeme Smějící se 

Vážení rodiče, jak jistě víte, Coolinařili jsme s Albertem. A protože máme ty nejšikovnější děti pod sluncem, odborná porota nás vybrala do semifinále. Teď však záleží na nás, rodičích, babičkách, tetičkách...prostě všech, co je máme rádi.
Musíme jim od 9.5 do 13.5 dát svůj hlas. 
Hlasujte prosím!!!!

stačí přejít na tento odkaz a dát hlas naší školce.     

www.zdrava5.cz


Děkujeme.

Za ušetřené peníze jsme koupili odstrkovadla

V soutěži Domestos jsme vyhráli čistící prostředky na celá rok zdarma v hodnotě 14 000,-Kč. Za ušetřené peníze jsme proto dětem koupili 6 dětských odstrkovadel a 6x helmu, pro bezpečnou jízdu na nich.

Obrázků: 1-4 z celkem: 10    začátek začátek o jednu stranu vpřed na poslední stranu  

Položek: 1-20 z celkem: 40   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality

Vážení rodiče, ve čtvrtek 1.9.2022 začínáme. První den děti...

Logopedie

V naší mateřské škole věnujeme zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou ko...

Provozní doba školky

Provozní doba školky od 1.9.2022 je od 6:00h do 17:00h

logopedie
Domů MŠ Chorušice

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign